Photos Fairmont (Minnesota)

Fairmont Photos
Downtown
Jon PlatekVues 533
43°39'8"N -94°27'31"E