Photos Kiyomizu-dera (Japon)

Cemetery
okoVues 17311
Deva gate
okoVues 15768
Pagoda
okoVues 16801
Kiyomizu-dera
aguilaazulVues 21369